Ławeczka Kraszewskiego

Ławeczka Kraszewskiegofot. J. Żak


Ławeczka Kraszewskiego - Znajduje się na tzw. Edwardówce. W 1879 roku obchodzono 50-cio lecie twórczości J. I. Kraszewskiego. Krynica również postanowiła uhonorować pisarza. 1 sierpnia 1881 odsłonięto w parku jego pomnik. Ławka wraz z popiersiem została wykonana w Krakowie w pracowni Hostima wg rysunku Wojciecha Gersona. W 1905 roku gipsowe popiersie zostało wykonane z brązu. Ławka jest kamienna, półkolista, pośrodku na cokole kamiennym, zakończonym profilowanym gzymsem umieszczono brązowe popiersie z napisem "Zakątek J. I. Kraszewskiego" poniżej "Pamiątka jego pobytu w roku 1866 uświęca Krynica podczas jubileuszu 1897 r." J. I. Kraszewski przebywał w Krynicy w sezonie letnim 1866 r, korzystał z zabiegów.Kraszewski’s Bench Monument- It is located in „ Edwardówka”. The 50th anniversary of J. I. Kraszewski’s literary output was commemorated in 1879. Krynica also decided to honour the writer. His monument was unveild on 1st September 1881. The bench together with the bust was made in Cracow in the Hostima workshop according to the drawing of Wojciech Gerson. In 1905 the plaster bust was made of bronze. The bench is made of stone, semicircular. The bronze bust with the inscription “the corner of J. I. Kraszewski” and below “ Krynica consecrates a memento of his stay in 1866 durirng a jubilee in 1897” was placed in the middle on a stone socle, finished with a profiled cornice. J. I. Kraszewski was staying in Krynica during summer season in 1866 and was using treatments.Lavička Kraszewského – Nachádza sa na tzv. Edwardówke. V roku 1879 bolo oslavované 50. výročie tvorby J. I. Kraszewského. Krynica sa taktiež rozhodla uctiť si spisovateľa. 1. augusta 1881 bol v parku odhalený jeho pomník. Lavička s jeho poprsím bola vyhotovená v Krakove v pracovni Hostima podľa náčrtu Wojciecha Gersona. V roku 1905 bolo sádrové poprsie vyrobené z bronzu. Lavička je z kameňa, polkruhová, v strede na kamennom sokli zakončenom profilovanou rímsou sa nachádza bronzové poprsie s nápisom "Kútik J. I. Kraszewského" nižšie "Pamiatku jeho pobytu v roku 1866 si Krynica pripomína počas jubilea v roku 1897" J. I. Kraszewski bol v Krynici v letnej sezóne v roku 1866 a využíval liečebné kúry. 

Ławeczka Kraszewskiego
Jesteś naszym 10 244 gościem.
© Copyright 2007
Opracowanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne