Nowy Dom Zdrojowy

Nowy Dom Zdrojowyfot. J. ŻakNowy Dom Zdrojowy  – otwarty w 1939 r., zbudowany wg projektu architekta Witolda Mickiewicza.

 


 

New Spa House – opened in 1939, built according to the project of architect Witold Mickiewicz.


Nový Kúpeµný Dom  – otvorený v roku 1939, postavený podµa projektu architekta Witolda Mickiewicza.
Nowy Dom Zdrojowy
Jeste¶ naszym 10 243 go¶ciem.
© Copyright 2007
Opracowanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne