DAWNA CERKIEW GREKO – KATOLICKA P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

DAWNA CERKIEW GREKO – KATOLICKA P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁAfot. J. Żak


DAWNA CERKIEW GREKO – KATOLICKA P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA w Mochnaczce Niznej. Cerkiew z 1846 r. w typie budownictwa zachodnio - łemkowskiego. Budynek konstrukcji zrębowej z wieżą konstrukcji słupowej zwężającą się ku górze z nadwieszoną izbicą. Dach namiotowy, kryty blachą. Całość wieńczą trzy wieżyczki ze ślepymi latarniami. Najstarszym zabytkiem w całości zachowanym jest barokowo – klasyczny ikonostas z przełomu XVII/XVIII w.


Former Uniate-Catholic church of Saint Michael Archangel in Mochnaczka Niżna

The church was built in 1846 r. in Western-Uniate style. It is a timber building, of tripple division, with one nave divided by iconostas. The whole building is crowned with three bulb-shaped turrets with blind lanterns. The oldest and fully preserved relic is the baroque-classicist iconostas of the turn of the 17th and 18th centuries.

 

 


 

BÝVALÝ GRÉCKOKATOLÍCKY PRAVOSLÁVNY KOSTOL SV. MICHALA ARCHANIELA – MOCHNACZKA – NIŻNA

 

 

Pravoslávny kostol z roku 1846 v type západno-lemkovského staviteľstva. Budova má zrubovú konštrukciu s vežou so stĺpcovou konštrukciou, ktorá sa zužuje smerom hore s vysunutou izbou. Strecha je stanová, pokrytá plechom. Celok zakončujú tri vežičky so slepými lampami. Najstaršou v celku zachovanou pamiatkou je barokovo – klasická stena s ikonami z prielomu XVII/XVIII. storočia.  

DAWNA CERKIEW GREKO – KATOLICKA P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
Jesteś naszym 10 244 gościem.
© Copyright 2007
Opracowanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne