Muzeum Turystyki Górskiej

Muzeum Turystyki Górskiejfot. arch. UM

 

Muzeum Turystyki Górskiej przy Schronisku PTTK na Jaworzynie Krynickiej, tel. (018) 471 54 09. Działa od 1970 roku .Wewnątrz mieści się ekspozycja poświęcona historii turystyki w Beskidzie Sądeckim.Do najcenniejszych eksponatów należy zachowana księga pamiątkowa uratowana ze spalonego przedwojennego schroniska. Osobne gabloty poświęcono najwybitniejszym działaczom turystycznym: Kazimierzowi Sosnowskiemu, Waleremu Goetlowi i Zygmuntowi Hepterowi. Eksponowana jest też literatura turystyczna. Obraz walk partyzanckich w rejonie Jaworzyny Krynickiej obrazuje tryptyk partyzancki oraz mapa ukazująca miejsca potyczek. Oddzielna sala prezentuje dorobek czołowych organizatorów turystyki w Beskidzie Sądeckim: prof. Feliksa Rapfa, Roamna Niribitta i Juliana Zawadowskiego.Mountain Tourism Museum at the PTTK mountain hostel at the Jaworzyna in Krynica, phone number: (018) 471 54 09.. It has been operating since 1970. Inside the hostel there is an exposition devoted to the history of tourism in Beskid Sądecki. One of the most valuable exhibits include a memorial book saved from the burnt pre-war hostel. Separate display cabinets were devoted to the most prominent tourism activists: Kazimierz Sosnowski, Walery Goetlow and Zygmunt Hepter. Tourism literature is also exposed. Guerilla fights on the Jaworzyna Krynicka are presented on the guerilla triptych and map showing the places of fights. A separate room shows the production of the leading organizers of tourism in Beskid Sądecki: professor Feliks Rapfa, Roamn Niribitt and Julian Zawadowski.Múzeum Horskej Turistiky pri chate PTTK na Krynickej Javorine, tel. (018) 471 54 09. Funguje od roku 1970. Vo vnútri sa nachádza expozícia venovaná dejinám turistiky v Sudetských Beskidách. Medzi najcennejšie exponáty patrí zachovaná pamiatková kniha, ktorá bola zachránená zo spálenej predvojnovej chaty. Osobitné vitríny sú venované najslávnejším turistickým pracovníkom: Kazimírovi Sosnowskému, Valérovi Goetlovi a Žigmundovi Hepterovi. Taktiež je tu exponovaná turistická literatúra. Obraz partizántskych bojov v oblasti Krynickej Javoriny zobrazuje partizántsky triptyk a mapa ukazujúca miesta ozbrojených zrážok. Osobitná sieň prezentuje výsledok práce predných turistických organizátorov v Sudetských Beskidách: prof. Félixa Rapfa, Roamna Niribitta a Juliana Zawadowského.

Muzeum Turystyki Górskiej
Jesteś naszym 9 508 gościem.
© Copyright 2007
Opracowanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne