Pomnik Mickiewicza

Pomnik Mickiewiczafot. J. Żak

 

Pomnik Mickiewicza - Wykonano je w 1906 r. wg. projektu A. Popiela. Pomnik ten przez wiele lat był miejscem różnych uroczystości patriotycznych. Pomysł ufundowania powstał w czasie przyjęcia wydanego w sierpniu 1883r. na cześć ostatniego z żyjących przyjaciół Mickiewicza, Edwarda Odyńca.Mickiewicz monument - made in 1906 according to the project of A. Popiel. This monument was a place for many patriotic ceremonies. The idea of founding was born during the reception held in August in 1883 in the honour of Edward Odyniec being one of the last living friends of MickiewiczPomník Mickiewicza – Bol vyrobený v roku 1906 podľa projektu A. Popiela. Tento pomník bol po mnoho rokov miestom rôznych vlasteneckých slávností. Nápad jeho založenia vznikol v dobe oslavy v auguste roku 1883 na česť posledného zo žijúcich Mickiewiczových priateľov, Edwarda Odyńca.

Pomnik Mickiewicza
Jesteś naszym 10 244 gościem.
© Copyright 2007
Opracowanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne